Nijolė Sadūnaitė išėjo saulėtą ir šiltą pavasario rytą

Vilniaus naujienos

Lietuva neteko vienos ryškiausių ir drąsiausių savo laikmečio asmenybių – sesers Nijolės Felicijos Sadūnaitės. Ji buvo ne tik vienuolė, bet ir nepalaužiama pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui veikėja. Šią liūdną žinią pasidalijo Aušra Pocienė socialiniame tinkle, o patvirtino Laisvės premijos laureatė sesuo Gerarda Elena Šiliauskaitė bei Tomas Reventas, krikščioniško paramos fondo „Donum“ vadovas. Būtent šis fondas 2023 m. rudenį išleido naujausią knygą, skirtą ses. Nijolei Sadūnaitei, atspindinčią jos gyvenimą ir veiklą.

Ses. Nijolė Felicija Sadūnaitė gimė 1938 m. liepos 22 d. Kaune. Baigusi mokslus Anykščiuose ir medicinos seserų kursus Vilniuje, ji tapo vienuolė, prisijungdama prie Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos tarnaičių kongregacijos. Tačiau jos gyvenimo kelias buvo toli gražu ne tik religinis pasiaukojimas. Nuo jaunystės ji stojo į aktyvią kovą prieš sovietinį režimą, dalyvaudama pogrindžio veikloje, ypač prisidėdama prie „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“ leidybos – leidinio, kuris atskleidė sovietų vykdomus persekiojimus prieš katalikų bažnyčią Lietuvoje.

Nepaisant nuolatinio KGB persekiojimo ir terorizavimo, Sadūnaitė nenusigręžė nuo savo kelio. 1974 m. ji buvo suimta ir praleido dešimt mėnesių KGB kalėjime Vilniuje, o vėliau buvo nuteista trejiems metams griežto režimo lagerio Mordovijoje ir trejiems metams tremties Sibire. Grįžusi iš tremties, Sadūnaitė vėl aktyviai įsitraukė į pogrindžio veiklą, organizuodama svarbius antisovietinius mitingus ir akcijas, už kurias buvo vėl persekiojama.

Už savo neįtikėtiną drąsą ses. Nijolė Felicija Sadūnaitė buvo apdovanota aukščiausiais Lietuvos apdovanojimais, įskaitant Sausio 13-osios atminimo medalią, Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro didžiuoju kryžiumi, Lietuvos nepriklausomybės medaliu ir Laisvės premija.

Jos gyvenimas ir veikla – tai įkvepiantis pavyzdys ne tik Lietuvai, bet ir visam pasauliui, kaip vienas žmogus, nepaisant didžiulės rizikos ir asmeninės laisvės kainos, gali daryti reikšmingą poveikį kovojant už teisingumą ir laisvę. Nijolė Felicija Sadūnaitė palieka didelį palikimą, kuris skatins būsimas kartas siekti teisybės ir saugoti laisvę.
Parengta pagal bernardinai.lt