Vilnius švenčia narystės Europos Sąjungoje dvidešimtmetį!

Europos naujienos/Lietuvos naujienos/Vilniaus naujienos

Gegužės 1-ąją, švenčiame ypatingą datą – Lietuvos narystės Europos Sąjungoje dvidešimtmetį. Šia proga Vilniaus miestas pasipuošė Europos Sąjungos vėliavos spalvomis, pabrėždamas šalies ir jos sostinės europietiškąjį dvasią ir bendrystę su kitomis ES narėmis.

Prieš dvidešimt metų, 2004 m. gegužės 1 d., Lietuva kartu su devyniomis kitomis valstybėmis tapo Europos Sąjungos nare. Šis įvykis ženklino didžiausią ES plėtrą pagal naujai prisijungusių šalių ir jų gyventojų skaičių. Įstojus į ES, Lietuva pasiekė žymų ekonominį augimą ir infrastruktūros tobulėjimą, o šalies bendrasis vidaus produktas vienam gyventojui nuo 50% ES vidurkio 2004 m. išaugo iki 89% 2022 m.

Lietuva, naudodamasi ES sanglaudos fondo lėšomis, pastaruoju metu finansavo daugiau nei 5 600 saulės energijos įrenginių įdiegimą namų ūkiuose, bendra įrengtoji galia siekia maždaug 45 megavatus. Šie įrenginiai padeda kasmet Europai sumažinti apie 27 000 tonų išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Be to, Lietuva aktyviai dalyvauja Europos skaitmeninėje ir žaliojoje transformacijoje, didindama savo energetinį nepriklausomumą ir skatindama švarios energijos naudojimą.

Ekonomiškai Lietuva išlieka svarbi ES rinkos dalis, išnaudodama bendrosios rinkos teikiamas galimybes, ypač prekių laisvo judėjimo srityje. Nuo įstojimo į ES šalies prekių eksportas į kitas ES šalis išaugo nuo 4,6 mlrd. eurų 2004 m. iki beveik 24 mlrd. eurų 2023 m.

Kultūrinė ir švietimo srityse Lietuva taip pat matė reikšmingą naudą. Per beveik dvidešimt metų, beveik 65 tūkst. Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų išvyko studijuoti ar stažuotis pagal „Erasmus+“ programą. Tokie mainai padeda jauniems žmonėms geriau suprasti ir įsijausti į kitas kultūras, skatina inovacijas ir profesionalų tarpkultūrinį bendravimą.

Lietuvos piliečiai aktyviai įsitraukia į ES gyvenimą, o tai atspindi ir naujausia „Eurobarometro“ apklausa, kurioje net 8 iš 10 lietuvių teigia jautiantys esą ES piliečiai ir išreiškia optimizmą dėl ES ateities.

Vilniaus miesto pastatų apšvietimas ES vėliavos spalvomis yra simbolinis veiksmas, parodantis Lietuvos ryžtą ir ištikimybę bendriems Europos idealams – laisvei, demokratijai ir bendradarbiavimui. Tai yra priminimas apie tai, kaip svarbu yra būti dalimi didesnės, vieningesnės Europos, ir kaip ši narystė pakeitė Lietuvą per pastaruosius dvidešimt metų.

Parengta pagal commission.europa.eu
Foto Europos Komisija, fotografas Saulius Žiūra