Ugniagesių diena: didvyriai, kurie visada šalia mūsų!

Istorija/Lietuvos naujienos

Šv. Florijono diena, minima gegužės 4-ąją, yra ypatinga šventė, skirta šventajam Florijonui pagerbti. Šv. Florijonas laikomas gaisrininkų, ugniagesių ir kitų su gaisrų gesinimu susijusių profesijų globėju, tad ši diena ypatinga ne tik jiems, bet ir visiems, kurie vertina jų pasiaukojimą.

Šv. Florijono istorija
Florijonas buvo Romos karys, gyvenęs III-IV amžiuje dabartinės Austrijos teritorijoje. Jis tapo krikščioniu ir netrukus stojo prieš savo laikmečio Romos valdžią, kuri krikščionis persekiojo. Florijonas taip pat organizavo 40 krikščionių išgelbėjimą, tačiau galiausiai buvo suimtas ir kankintas. Po to, kai atsisakė išsižadėti tikėjimo, jį pririšo prie akmens ir įmetė į upę, kurioje jis ir nuskendo.

Šventės tradicijos
Šiandien šv. Florijono diena dažniausiai minima su gaisrininkų profesija susijusiuose renginiuose. Gaisrininkai rengia eitynes, pasirodymus, parodas ir rengia ugniagesių įrangos demonstracijas. Be to, ši diena primena visuomenei apie gaisrininkų atliekamą pavojingą darbą ir skatina juos gerbti bei remti.

Bažnyčiose taip pat rengiamos specialios mišios, kurių metu prašoma šventojo Florijono užtarimo, apsaugos nuo gaisrų ir kitų nelaimių. Kaip globėjas, šv. Florijonas simbolizuoja ryžtą, drąsą ir pasiaukojimą, todėl ugniagesiai jo vardą laiko šventu.

Šv. Florijono diena yra svarbi proga pagerbti ugniagesius ir jų indėlį į visuomenės saugumą. Ji taip pat suteikia galimybę atkreipti dėmesį į gaisrinės saugos svarbą ir įkvepia žmones imtis veiksmų siekiant apsaugoti savo šeimas ir turtą.

Foto Matt C