NAUJIEMS SOSTINĖS MOKYTOJAMS PRITRAUKTI MOTYVACINIAI PRIEDAI

Vilniaus naujienos

Trūkstant pedagogų šalyje, Vilnius imasi iniciatyvos. Taryba komitetuose svarstys naują motyvacinę priemonę – skirti papildomą kasmėnesinę 300 eurų paskatą pedagogams, kurie pasirinks mokyti Vilniaus mokyklose naujais mokslo metais. Tokiu būdu siekiame ne tik naujus pedagogus pritraukti, bet ir sugrįžti senuosius, kurie pasitraukė dėl mažo atlygnimo. Sostinės švietimo įstaigose trūksta daugiau nei 200 mokytojų, o jiems tenkantis darbo krūvis yra didesnis už šalies vidurkį. 300 eurų (neatskaičius mokesčių) materialinė parama nuo rugsėjo kas mėnesį būtų skiriama iki einamųjų kalendorinių metų pabaigos į laisvas mokytojų pareigybes priimtiems mokytojams, kurie per pastaruosius 12 mėnesių nedirbo mokytojais Vilniuje arba dirbo kitoje savivaldybėje.

Kaip teigia Vilniaus savivaldybės atstovas, Vilnius mokytojų pritraukimo iššūkius sprendžia įvairiomis motyvacinėmis priemonėmis: dovanoja nemokamą metinį viešojo transporto bilietą, organizuoja individualizuotas programas „Mokau Vilniuje“, „Sugrįžtu mokyti“, siūlo mentorius pradedantiesiems, o nuo rugsėjo 1-osios – ir motyvacinį 300 eurų priedą užimsiantiems laisvas darbo vietas sostinės mokyklose. Išties Vilniaus savivaldybė kompensuoja didelę dalį veiklų, kurias turėtų remti valstybė.

Papildomas mokytojų skatinimas, kaip tikimasi, turėtų padėtisumažinti pedagogų trūkumą. Pedagogų bendruomenė sensta, regeneracijos tempas per lėtas. Labai sunku pritraukti pedagogus į švietimo įstaigas, o jeigu pavyksta, tai pritraukiama vyresnių nei 50 metų mokytojus, tačiau siekiama, kad mokytojais taptų kuo daugiau ir jaunesnės kartos atstovai. Labai trūksta lietuvių, anglų kalbų, matematikos, pradinių klasių mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų – logopedų, specialiųjų pedagogų, psichologų, socialinių pedagogų, mokytojų padėjėjų. 2023–2024 m. m. prognozuojamas lietuvių ir užsienio kalbų, matematikos mokytojų poreikio augimas. Vilnius renkasi plėsti pedagogų pritraukimo, palaikymo ir kompetencijų tobulinimo priemones, tęsdamas paramos pradedančiajam mokytojui programą, kurioje numatyta mentoriaus skyrimas pirmaisiais jo darbo metais, tiksliniai kompetencijų tobulinimo mokymai, vadovų pritraukimo ir lyderystės gebėjimų stiprinimo priemonės.

Investicijos į pedagogus ir dėmesys buvo skiriamas visus pastaruosius metus. Vilnius subūrė pradedančius miesto mokytojus, kad adaptacija naujoje aplinkoje būtų sėkmingesnė. 87 proc. 2020–2021 metais mokymuose dalyvavusių pradedančiųjų mokytojų planavo tęsti darbą mokykloje. Iš viso buvo parengti, pritraukti į mokyklas 58 mokytojai arba jiems suteiktos būtinos kompetencijos, kvalifikacija: 15 pedagogo kvalifikaciją turinčių, tačiau mokyklose nedirbusiųjų mokytojų buvo pritraukti į mokyklas ir gavo individualią pagalbą, 5 būsimi pradinių klasių mokytojai pradėjo studijas, pasinaudoję „Renkuosi mokyti“ programa, 20 jau dirbančių ir vadovų palaikymą turinčių ikimokyklinio ugdymo įstaigų mokytojų studijavo ir įgijo reikalingas kompetencijas, 18 jau dirbančių ir vadovų palaikymą turinčių mokytojų studijavo ir įgijo reikalingą pedagogo kvalifikaciją.

Pirmą kartą buvo surengti praktiniai mokymai ir mokytojų padėjėjams, norint padėti dirbti su specialiųjų poreikių bei skirtingų poreikių turinčiais mokiniais.

Jei po svarstymų komitetuose sprendimas bus patvirtintas kitame Tarybos posėdyje, jis įsigaliotų nuo rugsėjo 1 d.

Parašykite komentarą