Kvietimas siūlyti kandidatus Metų mokytojo premijai gauti

Vilniaus naujienos

Iki balandžio 15 dienos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija kviečia visus, kurie pažįsta vertus apdovanojimo mokytojus, teikti kandidatūras Metų mokytojo premijai gauti. Tai puiki galimybė įvertinti tuos mokytojus, kurių darbas pasižymi ne tik aukštu profesionalumu, bet ir pilietiškumo, bendražmogiškų vertybių skatinimu, inovatyviomis ugdymo metodikomis ir aktyviu dalyvavimu mokyklos bei platesnės bendruomenės gyvenime.

Kandidatūras gali siūlyti tiek mokyklų bendruomenės nariai, įskaitant vadovus, mokytojus, mokinius, tėvus, taip pat savivaldybės, nevyriausybinės organizacijos ir kiti visuomenės atstovai. Kiekviena kandidatūra pirmiausia turėtų būti pristatyta mokyklos vadovui ir mokyklos tarybai, o vėliau – Metų mokytojo premijos atrankos komisijai, kurią patvirtina švietimo, mokslo ir sporto ministras.

Metų mokytojo premija yra svarbus ministerijos įsteigtas apdovanojimas, skatinantis mokytojų profesinį tobulėjimą, kūrybiškumą ir inovatyvumą. Premija skirta tiems pedagogams ir pagalbos mokiniui specialistams, kurie per pastaruosius penkerius metus pasiekė reikšmingų profesinės veiklos rezultatų. Šių metų premijos dydis yra 120 bazinių socialinių išmokų (BSI), kuris šiais metais sudaro 6600 eurų.

Apdovanojimai bus įteikti pačią Tarptautinę mokytojų dieną, pabrėžiant mokytojų indėlį į švietimą ir mokslą. Norintys siūlyti kandidatus turėtų siųsti reikiamus dokumentus ministerijau. Visą reikalingą informaciją, įskaitant teikiamų dokumentų sąrašą ir kitus reikalavimus, galima rasti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto svetainėje.

Tai puiki proga įvertinti ir paskatinti mokytojus, kurie kasdien įkvepia ir ugdo mūsų vaikus, todėl kviečiame aktyviai dalyvauti ir nominuoti nusipelniusius pedagogus.
Parengta pagal smsm.lrv.lt
Foto Oskars Sylwan