Svarbi žinia Vilniaus bendruomenei

Vilniaus naujienos

Vilniaus savivaldybės komitetuose vyksta svarstymai dėl Vilniaus mokytojų namų, esančių miesto senamiestyje, likvidavimo. Pagal pateiktą sprendimo projektą, numatoma nutraukti šios viešosios įstaigos kultūros ir švietimo centro veiklą, perduodant turto ir veiklų valdymą Vilniaus kultūros centrui. Šis centras taip pat perimtų ir Šv. Kotrynos bažnyčios administravimą.

Savivaldybė likvidavimą apibūdina kaip teisinį procesą, siekiant sujungti biudžetinę ir viešąją įstaigas, o Mokytojų namų darbuotojai bus perkeliami į Vilniaus kultūros centrą. Pažymima, kad šiuo metu Mokytojų namai vykdo daugiausiai administravimo funkcijas ir neorganizuoja daug veiklų.

Galutinis sprendimas bus priimtas po to, kai jį patvirtins sostinės taryba.
Parengta pagal Vilniaus miesto savivaldybės pranešimą.