Investicijos į dirbtinį intelektą Europoje: kurios šalys pirmauja?

Europos naujienos

Europa, siekdama išlikti konkurencinga pasaulinėje technologijų arenoje, intensyviai investuoja į dirbtinio intelekto (DI) plėtrą. Šių investicijų svarba ypač išryškėja, atsižvelgiant į tai, kad DI yra viena iš pagrindinių jėgų skaitmeninės ekonomikos plėtroje, turinti potencialą visame pasaulyje sukurti 60 milijonų darbo vietų iki 2025 metų.

Iššūkiai Europoje

Nepaisant optimistinių prognozių, Europa susiduria su iššūkiais, įskaitant reguliavimo kliūtis, skaitmeninių įgūdžių trūkumą ir žemą įmonių skaitmeninimo lygį. Europos Parlamento tyrėja Velina Lilyanova pabrėžia, kad lėtas DI diegimas svarbiose sektoriuose, pavyzdžiui, sveikatos priežiūroje ir viešajame administravime, yra didelė problema.

Pagrindiniai investuotojai

Europos Komisijos iniciatyva „Naujos kartos ES“ yra pagrindinis investicijų į skaitmeninę transformaciją šaltinis. Iš 116,8 milijardo eurų, skirtų „Skaitmeniniam dešimtmečiui“, net 4,376 milijardo eurų paskirta DI projektams. Pagrindines investicijas į DI atlieka šios šalys:

  • Italija planuoja investuoti 1,895 milijardo eurų į DI projektus, siekiant tapti pasauliniu DI mokslinių tyrimų ir inovacijų centru.
  • Ispanija yra numatę nacionalinį planą, kuriame ypatingas dėmesys skiriamas AI taikymui viešajame administravime ir privačiame sektoriuje, su 1,2 milijardo eurų investicija.
  • Danija, išnaudodama stiprią mokslinių tyrimų bazę, skiria 8,7 procento savo skaitmeninio biudžeto DI projektams.
    ES valstybėse narėse investicijų į dirbtinį intelektą strategijos labai skiriasi: nuo tiesioginio mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros (MTTP) finansavimo iki netiesioginės paramos per verslo ir viešųjų paslaugų skaitmeninimą.

Europos šalys AI projektams vidutiniškai skiria beveik 3 proc. savo skaitmeninimo lėšų.
Tuo tarpu šalys kaip Švedija, Nyderlandai, Belgija ir Austrija skiria žymiai mažiau lėšų DI – mažiau nei 1 procentą savo atitinkamų biudžetų.
Investicijos į DI yra svarbus Europos atsakas į skaitmeninės ekonomikos iššūkius, tačiau investicijų apimtis ir jų paskirstymas rodo, kad dar daug darbo laukia siekiant išnaudoti visą DI potencialą. Svarbu, kad ES valstybės narės tęstų reguliavimo reformas, skatintų skaitmeninių įgūdžių tobulinimą ir įmonių skaitmeninimą, siekiant pasiekti 2030 m. išsikeltus tikslus.

Parengta pagal euronews.com
Foto Gabriella Clare Marino