Europos Komisija pradeda tyrimą dėl Kinijos saulės baterijų subsidijų: siekis išsaugoti sąžiningą konkurenciją

Vilniaus naujienos

Europos Komisija pradėjo du naujus tyrimus, siekdama ištirti Kinijos saulės baterijų gamintojų veiklą dėl galimai „iškraipančių“ valstybinių subsidijų naudojimo, kurios suteikia šioms įmonėms „nesąžiningą pranašumą“ Europos rinkoje. Tyrimai susiję su 110 megavatų galios fotovoltinio parko projektu Rumunijoje, kuris dalinai finansuojamas iš ES fondų.

Komisija susirūpinusi, kad du Kinijos bendrovės – „LONGi Solar Technologie GmbH“ ir konsorciumas, kontroliuojamas „Shanghai Electric Group“, – galimai gauna pernelyg didelės apimties subsidijas. Tokios subsidijos padeda šioms bendrovėms įveikti konkurentus viešųjų pirkimų konkursuose, kur dalyvaujantys projektai siekia milijonines vertes.

Šie tyrimai yra naujausias žingsnis, vykdomas pagal 2021 m. gegužės mėnesį priimtą Užsienio subsidijų reglamentą, kuris leidžia ES atidžiai stebėti ir reguliuoti užsienio subsidijas, kurios gali iškraipyti konkurenciją ES vidaus rinkoje. Pagal šį reglamentą, ES gali imtis veiksmų prieš bendroves, kurios gauna daugiau nei 4 mln. eurų subsidijų iš ne ES šalių ir dalyvauja viešuosiuose konkursuose, kurių vertė viršija 250 mln. eurų.

Šie veiksmai rodo ES susirūpinimą dėl Kinijos valstybinių subsidijų, kurios leidžia šalies įmonėms efektyviai konkuruoti tarptautinėje rinkoje, ypač saulės energijos sektoriuje. Tai susiję su platesniu kontekstu, kuriame Vakarų šalys, įskaitant JAV ir ES, stengiasi apsaugoti savo gamintojus nuo nesąžiningos konkurencijos, ypač augant švariųjų technologijų paklausai.

Europos Komisijos narys, atsakingas už vidaus rinką, Thierry Bretonas pažymėjo, kad „saulės kolektoriai tapo strategiškai svarbūs Europai“, nes jie ne tik prisideda prie švarios energijos gamybos, bet ir užtikrina darbo vietas bei tiekimo saugumą. Šiuo atveju ES siekia užtikrinti, kad jos rinkoje veikiančios bendrovės galėtų konkuruoti sąžiningai ir efektyviai.

Pagal euronews.com
Foto Biel Morro