Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos šventė

Istorija/Lietuvos naujienos

Kasmet, minint svarbų istorinį įvykį – spaudos ir lotyniškų rašmenų draudimo panaikinimą, Lietuvoje švenčiama Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena. Ši diena yra labai reikšminga Lietuvos kultūrinei tapatybei, nes simbolizuoja lietuvių tautos atsparumą ir norą išsaugoti savo kalbą bei kultūrą per ilgus metus trukusį rusifikacijos laikotarpį.

Istorinė atmintis

Ši diena žymi 1904 m. gegužės 7 d., kai oficialiai buvo panaikintas 1864 m. įvestas draudimas spausti ir platinti knygas lotyniškais rašmenimis. Draudimas buvo įvestas po 1863 m. sukilimo, siekiant rusifikuoti Lietuvą ir mažinti nacionalinį sąmoningumą. Draudimo metu lietuvių kalbos spausdinimas ir knygų platinimas tapo neįmanomas viešai, o tai turėjo milžinišką poveikį lietuvių kalbos, kultūros ir savimonės išlikimui.

Knygnešystės judėjimas

Draudimo laikotarpiu atsirado ir išpopuliarėjo knygnešystės judėjimas. Knygnešiai, nepaisydami didelių rizikų ir pavojų, slaptai gabeno ir platino lietuviškas knygas bei laikraščius iš Prūsijos ir Amerikos į Lietuvą. Šie drąsūs žmonės, tarp kurių buvo tiek vyrai, tiek moterys, įvairaus amžiaus ir profesijų atstovai, užtikrino, kad lietuviška spauda ir toliau sklistų ir ugdytų lietuvių tautinę savimonę.

Šiuolaikinė relevancija

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena šiandien yra ne tik proga prisiminti praeities įvykius, bet ir galimybė švęsti lietuvių kalbos, literatūros bei kultūros gyvastį. Šia proga organizuojami įvairūs renginiai, skaitymai, parodos ir diskusijos, kuriuose akcentuojama kalbos ir literatūros svarba mūsų kasdieniame gyvenime. Taip pat ši diena yra puiki proga skatinti skaitymą, ypač tarp jaunųjų kartų, bei pabrėžti bibliotekų, mokyklų ir kitų švietimo institucijų vaidmenį kultūros ir švietimo plėtroje.

Šventė taip pat primena apie laisvės svarbą – tiek žodžio, tiek spaudos – ir tai, kad šios vertybės niekada neturėtų būti laikomos savaime suprantamomis. Lietuva, paminėdama šią dieną, pabrėžia nepaliaujamą kovą už savo kultūrinę ir kalbinę laisvę, kuri turi būti saugoma ir puoselėjama kiekvienos kartos.

Foto Bank Phrom