Vilniuje pirmasis Konstantinopolio stačiatikių dvasininkų ir pasauliečių susirinkimas

Vilniaus naujienos

Šeštadienį Vilniuje, Švč. Trejybės (Trinapolio) bažnyčioje, surengtas pirmasis Konstantinopolio patriarchatui pavaldaus Lietuvos egzarchato asamblėjos susirinkimas. Tai buvo istorinis įvykis Lietuvos stačiatikių bendruomenei, kuris sulaukė didelio dvasininkų ir pasauliečių delegatų dėmesio.

Asamblėjos metu sprendžiami svarbūs klausimai

Asamblėjoje dalyvavo visi egzarchato dvasininkai ir po vieną iš kiekvienos parapijos atstovą. Renginyje taip pat galėjo dalyvauti visi iš anksto užsiregistravę tikintieji kaip klausytojai. Susirinkimo metu buvo išrinkta taryba, auditorius, patvirtintos metinės veiklos bei finansinės ataskaitos ir nubrėžtos pagrindinės veiklos kryptys ateinantiems metams.

Vienas iš svarbiausių asamblėjos darbotvarkės punktų buvo diskusija apie naujų Konstantinopolio patriarchato maldos namų statybą Vilniuje. Šis planas atspindi augantį bendruomenės poreikį ir ambicijas.

Religinio gyvenimo plėtra ir valstybės parama

Konstantinopolio patriachato egzarchatas Lietuvoje buvo oficialiai įsteigtas šių metų vasarį, o valstybė paskyrė beveik 80 tūkst. eurų paramos bendruomenės veiklai. Šis žingsnis parodo valstybės pripažinimą ir palaikymą naujai susiformavusiai religinei bendruomenei.

Bendruomenės susikūrimo fone – konfliktai

Bendruomenės kūrimasis prasidėjo pernai, po Konstantinopolio patriarcho Bartolomejaus I vizito į Lietuvą. Iniciatyva atsirado reaguojant į konfliktą tarp kelių dvasininkų ir Lietuvos stačiatikių arkivyskupijos. Pastaroji kaltino dvasininkus kanoniniuose nusikaltimuose, tačiau Konstantinopolis nurodė, kad konfliktas kilo dėl politinių priežasčių – dvasininkų pozicijos Rusijos invazijos į Ukrainą atžvilgiu. Dėl šios priežasties Konstantinopolio patriarhatas sugrąžino juos į kunigų luomą.

Religinės bendruomenės ateitis Lietuvoje

Pirmasis Lietuvos egzarchato asamblėjos susirinkimas pažymi naują skyrių Lietuvos stačiatikių bendruomenės gyvenime. Tai rodo ne tik bendruomenės augimą, bet ir jos norą įtvirtinti savo vietą Lietuvos religiniame ir kultūriniame peizaže. Organizuotas ir įtraukiantis susirinkimas suteikia pagrindą tolimesnei veiklai ir bendruomenės plėtrai, atnešdamas naujas galimybes ir iššūkius.

Parengta pagal bernardinai.lt

Foto Rafik Wahba