VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ IEŠKO VISŲ ĮMANOMŲ BŪDŲ KAIP KOMPENSUOTI ŠILDYMO SĄSKAITAS

Vilniaus naujienos

Šildymo sąskaitoms nesiliaujant augti, Vilniaus miesto savivaldybė bando rasti visas įmanomas galimybes padėti susimokėti gyventojams šildymo sąskaitas. Pagal naujai priimtą tvarką, šildymo kompensaciją gali gauti dvigubai daugiau gyventojų, o jeigu kompensacija nepriklauso, gyventojai turi galimybę pasinaudoti mokėjimo aidėjimo galimybe. Šildymo kompensacija galima pasinaudoti nepriklausomai nuo naudojamo šildymo būdo, t. y.  tiek būstą šildant centralizuotai, tiek kitos rūšies kuru (malkomis, anglimi, dujomis ar pan.), taip pat kompensacija geriamojo vandens ir karšto vandens išlaidoms. Skiriant kompensacijas, laikinai (dėl ekstremalios situacijos) turimas turtas nevertinamas. Būsto šildymo išlaidų kompensacijai apskaičiuoti taikomas naudingojo būsto ploto normatyvas:
·  kai būste gyvenamąją vietą deklaruoja (būstą nuomoja) vienas gyvenantis asmuo – 50 m2;
·  kai būste gyvenamąją vietą deklaruoja (būstą nuomoja) šeima: pirmam šeimos nariui – 38 m2; antram – 12 m2; trečiam ir kiekvienam paskesniam – 10 m2.
Pavyzdžiui, nepasiturinčiai 4 asmenų šeimai būtų kompensuojamos būsto šildymo išlaidos už 70 kvadratinių metrų naudingąjį būsto plotą.  Apskaičiuojant vidutines pajamas, neįskaitoma išmoka vaikui (vaiko pinigai) ir neįskaičiuojama dalis su darbo santykiais susijusių pajamų, taip pat dalis nedarbo socialinio draudimo išmokos (priklausomai nuo šeimos sudėties ir vaikų skaičiaus – nuo 20 iki 40 proc.).

Gyventojai dėl būsto šildymo, karšto ir geriamojo vandens išlaidų kompensacijų skyrimo gali kreiptis į savo gyvenamosios vietos savivaldybę, taip pat elektroniniu būdu www.spis.lt

Norėdami sužinoti, ar priklauso būsto šildymo išlaidų kompensacija ir preliminarų jos dydį, gyventojai gali pasinaudoti www.spis.lt esančia Būsto šildymo išlaidų kompensacijos skaičiuokle.

Norint pasinaudoti mokėjimo atidėjimo galimybe reikia kreiptis į Vilniaus šilumos tinklų Klientų aptarnavimo centrą arba skambinant telefonu 19118, o mokėjimo atidėjimo susitarimą galima pasirašyti ir nuotoliniu būdu. Svarbu žinoti, kad įvykus susitarimui, nuo atidėtos mokėtinos sumos bus skaičiuojamos kintamos palūkanos, kurios bus įtrauktos į einamąsias sąskaitas, tačiau jų dydis per metus nesieks daugiau nei 5 eurų. Į mokėjimo atidėjimą negali pretenduoti verslo subjektai.

Parašykite komentarą