Vienuoliktokų klyksmas ministrui: piketas prieš tarpinius patikrinimus ir G. Jakšto pažadai

Vilniaus naujienos

Penktadienio pavakarę, prie Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM), susirinko protestuojantys vienuoliktokai, nepritariantys įvestiems tarpiniams patikrinimams. Į piketą atvykęs ministras Gintautas Jakštas ir viceministras Ramūnas Skaudžius susidūrė su pasipiktinimo šūksniais, kurie, kartais, užgožė net jų kalbėjimą. Nors pradžioje piketui prie ministerijos nebuvo suteiktas leidimas dėl numatyto didelio dalyvių skaičiaus, vienuoliktokams buvo leista susirinkti greta esančiame A. Mickevičiaus skvere. Prie paminklo Adomui Mickevičiui susirinko keli šimtai mokinių. Jie laikė plakatus „Gana griauti mūsų svajones“, „Ate, LSMU, ate, VU, sveika, darbo birža, ačiū ŠMSM ir NŠA“, „Švietimo sistema žlugdo norą gyventi, priverčia tiesiog egzistuoti“.

Per neseniai įvykusį protestą, Lietuvos moksleivių sąjungos viceprezidentas Emilis Mikulskis atskleidė svarbią žinią apie tarpinius patikrinimus Lietuvoje. Jis teigė, kad Švietimo, mokslo ir sporto ministras Gintautas Jakštas, susitikęs su sąjungos atstovais prieš mitingą, pažadėjo, kad mokiniai turės galimybę perlaikyti tarpinius patikrinimus rudenį, spalio arba lapkričio mėnesiais. Ši nuostata yra naujovė, nes anksčiau ministras tvirtino, jog šis variantas nesvarstytas.

Pagal šį pažadą, jei vienuoliktokas nelaikys tarpinio patikrinimo, jam vis tiek bus suteikta galimybė laikyti brandos egzaminą – galimybė, kuri iki šiol nebuvo suteikta. Tai rodo, kad ministerija yra pasirengusi svarstyti mokinių siūlymus ir ieškoti kompromisų.

Atsižvelgiant į moksleivių pastabas, ministerija taip pat siūlo pakeisti lietuvių kalbos ir literatūros tarpinių patikrinimų pradžios laiką iš 8 val. ryto į 9 val. Be to, rekomenduojama, kad mokyklos tarpinių patikrinimų dieną vienuoliktokams neskirtų kontrolinių darbų. Tai leis mokiniams geriau pasiruošti patikrinimams ir sumažinti su jais susijusį stresą.

Ministras taip pat patvirtino, kad svarstomos įvairios galimybės tarpinių patikrinimų perlaikymui, įskaitant ir rudenį vykstantį patikrinimą. Svarbu pažymėti, kad ši galimybė bus suteikta ne tik vienuoliktokams, bet ir dabartiniams dešimtokams, išplečiant anksčiau galiojusias taisykles.

Nors šie planuojami pokyčiai dar nėra galutinai patvirtinti, jie rodo ministerijos atvirumą moksleivių nuomonėms ir pasirengimą ieškoti bendrų sprendimų. Toks lankstumas ir dialogas tarp valdžios bei moksleivių yra sveikintinas žingsnis švietimo sistemos tobulinimo link.

Protesto metu pabrėžta, kad moksleiviai nėra „laboratorinės žiurkės“ nepavykusiems švietimo eksperimentams. Mitingo dalyviai ragino atidėti programos pakeitimus ir sukurti palankesnes sąlygas ateinantiems tarpiniams egzaminams. Piketą įvairino plakatai su užrašais „Gana griauti mūsų svajones“ ir panašūs, akcentuojantys moksleivių nepasitenkinimą ir nerimą dėl jų ateities.

Parengta pagal lrt.lt

Foto skolinta kaunodiena.lt