TEISĖS PROFESORIUS S.ARLAUSKAS: CIVILINĖ SĄJUNGA PRIEŠTARAUTŲ KONSTITUCIJAI

Lietuvos naujienos

Kelios žmogaus teisių organizacijos kreipėsi į Seimo narius, prašydami nepritarti Civilinės sąjungos įstatymui. Tokį kreipimąsi Seimo Žmogaus teisių komitetui pristatęs teisės profesorius Saulius Arlauskas argumentavo, kodėl jis prieštarautų Konstitucijai. „Konstitucijos 38 straipsnis (4 dalis) reglamentuoja, kad civilinės būklės formos yra fizinio asmens gimimas (arba mirtis, kaip civilinės būklės išnykimas), ir taip pat šeiminis statusas, atsiranda santuokos keliu. Konstitucijos 38 str. 1 ir 2 dalys nustato, kad civilinė būklė „šeima“ gali kilti ir kitu prigimtiniu (biologiniu) pagrindu dėl išlikusių motinystės ar tėvystės ryšių pav. mirus motinai ar tėvui, ar dėl motinystės ir tėvystės ryšių dėl naujai ne santuokos keliu susiformavusio šeimos statuso, pav. vienišos motinos su savo vaikais.

Konstitucijos 18 bei 38 straipsniai aiškiai nenumato civilinės būklės formos, kuri atsirastų dirbtiniu (ne prigimtiniu) keliu, t. y. dviem asmenims susitarimu (individualiu sprendimu) savo asmeninį emocinį ryšį ir sprendimą visą likusį laiką gyventi bendrai (kaip nedalomas socialinis vienetas) bei spręsti, kad toks bendras gyvenimas yra Konstitucijoje laiduota civilinės būklės forma“, – rašoma kreipimesi, kurį pasirašė Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijos vadovas Romualdas Povilaitis, Lietuvos žmogaus teisių asociacijos Vytautas Budnikas bei Piliečių gynybos paramos fondui vadovaujantis Stasys Kaušinis.

Kartu su kreipimusi pateikiami ir siūlymai Civilinės sąjungos įstatymo projektui.

„Jei projekto autoriai neatsisako civilinės sąjungos kaip specifinės civilinės būklės instituto (formos), tai tuomet kartu su šiuo projektu siūlome Seimui teikti Konstitucijos pataisas, kurios leistų šį projektą, kaip neprieštaraujantį Konstitucijai, svarstyti bei priimti Seimo statuto nustatyta tvarka. Reikėtų atlikti mažiausia 3 Konstitucijos pataisas. Pirma, Konstitucijos 18 str. suformuluoti, pvz., tokiu būdu – „Žmogaus pagrindines teises ir laisves nustato Konstitucija“. Konstitucijos 38 straipsnyje padaryti tokius papildymus: Santuoka sudaroma laisvu vyro ir moters sutarimu, o civilinė sąjunga (partnerystė) – laisvu dviejų asmenų sutarimu (3 dalis). 4 dalis: „Valstybė registruoja santuoką, civilinę sąjungą (partnerystę), gimimą ir mirtį“, rašoma teikiamuose siūlymuose.

Pasak siūlymų iniciatorių, jei projekto autoriai neketina Seimui teikti aukščiau paminėtų Konstitucijos pataisų, tai idant sumanymas priimti Civilinės sąjungos įstatymą nebūtų atmestas dėl jo prieštaravimo Konstitucijai, reikėtų keisti „civilinės sąjungos“ terminą į „gyvenimo kartu terminą“. Teikiamas projektas galėtų vadintis Asmenų, gyvenančių kartu, įstatymas. Taip pat raginama iš įstatymo išbraukti „monogamijos“ principą, kadangi šis graikiškas terminas reiškia skirtingų lyčių santuoką. O sąjungą galėtų sudaryti ir tos pačios lyties asmenys. Ir akcentuojama, kad „gyvenimo kartu“ notarine tvarka registruotas institutas nelaikytinas santuokos keliu susiformavusia šeima. Kreipimąsi Žmogaus teisių komitetui plačiau pakomentavo žinomas teisininkas prof. S.Arlauskas. Pasak jo, civilinės sąjungos institutas prieštarautų Konstitucijai ir dėl to, kad sukurtų tokias pat teisines pasekmes kaip ir santuoka. Tačiau santuoka tarp tos pačios lyties asmenų draudžiama Konstitucija, o sąjunga tarp jų nebūtų draudžiama. Profesorius atmetė priekaištus, esą draudimas diskriminuoja homoseksualistus. Pasak jo, ką Konstitucija draudžia, tai draudžia visiems, ne tik mažumoms. Ir pateikė savo pavyzdį. Jis dabar gyvena santuokoje su moterimi. Tačiau jei panorėtų susituokti su kokiu nors draugu, jam, kaip ir visiems, tai būtų draudžiama.

Tačiau Žmogaus teisių komiteto pirmininkas Tomas Vytautas Raskevičius pareiškė, kad tuokiamasi ne su draugu, o su žmogumi, kurį myli ir su kuriuo nori dalintis ne tik pinigais, bet ir gyvenimu. Dar jis pareiškė, kad pateiktiems siūlymams pritarti neįmanoma, nes jiems pritarus nebūtų galima pritarti projektui, kadangi visa jo esmė pasikeistų.

Parašykite komentarą