TEISĖJŲ KOLEGIJA KREIPĖSI Į TEISMĄ DĖL GALIMYBIŲ PASO TEISĖTUMO

Lietuvos naujienos

Konstituciniam  teismui atsisakius nagrinėti Seimo narių klausimą dėl Galimybių paso teisėtumo, tačiau KT bus priverstas pasisakyti kitu keliu. Kauno apygardos teismas, teisėjų kolegija, kreipėsi į Konstitucinį teismą, kadangi yra įsitikinusi, kad Galimybių pasas preištarauja Konstitucijai ir diskriminuoti nepasiskiepijusių gyventojų nebuvo galima.

Deja, šia naujiena nėra skubama pasidalinti su visuomene. Tačiau advokatas Marijus Velička nenuleido rankų ir pateikė prašymą ir Kauno apygardos teismo kolegija tenkino advokato prašymą ir kreipėsi į KT dėl išaiškinimo ar GP tikrai neprieštarauja Konstitucijai.

Tiesa, teisme dalyvavęs prokuroras Darius Dziegoraitis prašė tokį advokato prašymą atmesti. Tačiau teismas nusprendė kitaip. Teisėjai patvirtino, kad M.Veličkos prašymas yra pagrįstas, todėl yra tenkinamas. „Teisės aktų analizė, kolegijos nuomone, leidžia daryti pagrįstą išvadą, kad gynėjo advokato prašyme nurodomos ginčijamos Vyriausybės nutarimo nuostatos, kuriomis buvo nustatyti atitinkami ribojimai, prieštarauja nediskriminavimo principams, prieštarauja žmogaus laisvės teisei, apribojant pasirinkimų laisvę bei žmogaus lygybės. Tai reiškia, kad valstybėje buvo daromas skirtumas tarp imunizuotų asmenų ir neimunizuotų žmonių grupių. Pasitvirtinus šiems prieštaravimams, kyla ginčas, ar Vyriausybės nutarimu nustatytas Galimybių paso teisinis reguliavimas ir iš jo kylantys apribojimai neprieštarauja Konstitucijos 20 straipsnio 1 daliai, 29 straipsniui, konstituciniam teisinės valstybės, atsakingo valdymo principams“, – rašoma teismo nutartyje.

Teisėjų kolegijos nuomone, tiek asmenims, atitinkantiems Vyriausybės nutarime apibrėžtus reikalavimus dėl imunizacijos, tiek ir asmenims jų neatitinkantiems, vienodai galint būti viruso platintojais, nėra pagrindo šių dviejų asmenų grupių traktuoti skirtingai, t. y. vieniems suteikti tam tikras teises ir laisves, kitiems jas riboti. Toks ribojimas gali būti vertintinas kaip diskriminacinis bei prieštaraujantis Konstitucijoje įtvirtintiems lygybės principams.

Ginčijamomis poįstatyminio teisės akto nuostatomis, kolegijos vertinimu, buvo tiesiogiai ribojamos asmens teisės ir laisvės. „Tenka vienareikšmiškai pripažinti, kad Vyriausybė 2020 m. vasario 26 d. nutarimu buvo nustačiusi tam tikrų asmenų teisių ir laisvių ribojimus arba asmenų teisių įgijimo sąlygas. Net ir tuo atveju, jeigu būtų galima konstatuoti, kad Vyriausybė savo nutarimu turi teisę nustatyti tam tikrus ribojimus, jie turi atitikti Konstituciją ir įstatymų nustatytas sąlygas ir joms neprieštarauti. Tai nagrinėjamu atveju nebuvo padaryta, todėl, kolegijos nuomone, ginčijamos Vyriausybės nutarimo nuostatos akivaizdžiai prieštarauja Konstitucijos įtvirtintiems konstitucinės teisinės valstybės bei atsakingo valdymo principams, nes asmens teisių ir laisvių apribojimai gali būti nustatomi tik įstatymu“, – nutarė Kauno apygardos teisėjų kolegija. Taip pat nurodoma, kad konstitucinių teisių riboti Vyriausybės nutarimais negalima, net ir šalyje paskelbus ekstremaliąją situaciją.

Kaip pats advokatas rašo savo internetinėje paskyroje: ,,Šiandien noriu Jus informuoti, jog pagaliau pavyko pasiekti tam tikrą pergalę bylose dėl Galimybių paso teisėtumo. Lietuvos Konstitucinis teismas turės išnagrinėti mano prašymą ir atsakyti į klausimą, ar Galimybių  pasas, įvestas Lietuvos Vyriausybės nutarimu, yra teisėtas. Kelionė link teisingumo jau prasidėjo.“

Tiesa, advokatas neslepia, kad procesas gali užtrukti. „Šiuo metu byla atidedama tol, kol KT išnagrinės teismo prašymą. Kai nėra taikomas pagreitintas procesas, iki kol KT imasi nagrinėti bylą, gali praeiti metai ar net pusantrų. Dabar pirmiausia turime sulaukti sprendimo, kad KT priima bylą nagrinėti. Teoriškai jie gali atsisakyti tą daryti, nors nesu girdėjęs, kad taip nutiktų tokiais atvejais, kai kreipiasi kitas teismas. Šiuo atveju, kai žmogus traukiamas baudžiamojon atsakomybėn, KT turi sudaryti galimybę patikrinti teisės akto konstitucingumą, pagal kurį žmogus yra teisiamas“, – sako M.Velička.

Parašykite komentarą