Tailandas imasi žingsnių narystei EBPO

Pasaulio naujienos

Tailandas imasi veiksmų siekdamas tapti Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) nariu. Šalis, paskelbusi savo ketinimus, yra parengusi išsamų planą, kaip atitikti EBPO nustatytus kriterijus ir prisijungti prie išsivysčiusių valstybių grupės. Šis žingsnis rodo Tailando siekį stiprinti savo ekonomiką ir tarptautinį prestižą.
Jei Tailandas taps EBPO nariu, tai ne tik padidins šalies privataus sektoriaus standartus, bet ir suteiks galimybę konkuruoti tarptautinėje arenoje, stiprinti ekonomines ir prekybos ryšius su kitomis šalimis. Ekspertas J. Wanchat pažymi, kad šis žingsnis gali padėti Tailando įmonėms tapti dalimi pasaulinio tinklo, tačiau jis taip pat įspėja, kad ignoruojant šias pastangas, Tailando ekonomika gali netekti konkurencingumo.

EBPO narystė gali turėti įvairiapusišką poveikį, ypač mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), kurios susiduria su didžiulėmis užsienio investuotojų keliamomis iššūkiais. Nepaisant to, kad narystė suteikia galimybę dalyvauti tarptautinėje ekonominėje veikloje, ne visos šalys ar sektoriai turės vienodas galimybes dėl leidžiamų išlygų konkrečiose srityse, pavyzdžiui, profesijų rezervavimo vietos piliečiams arba nuosavybės teisių apribojimų.

Siekiant užtikrinti sklandų stojimo į EBPO procesą, Tailando premjeras įsteigė specialų komitetą, kuriam vadovauja Tailando pramonės federacijos atstovai. Šis komitetas, kuriame dalyvauja tiek viešojo, tiek privačiojo sektoriaus atstovai, parodo šalies įsipareigojimą siekti narystės.

Sompopas Manarungsanas, Kinijos ir JAV ekonomikos specialistas, pabrėžia, kad EBPO, būdama „turtingų šalių klubu“, atstovauja šalims, kurių pajamos vienam gyventojui viršija 13 000 JAV dolerių. Tai kelia papildomus iššūkius Tailandui, kurio pajamos vienam gyventojui yra mažesnės. Tačiau jis taip pat pažymi, kad net ir nebūnant pilnateisiu nariu, Tailando ekonomika gali toliau tobulėti, keldama savo standartus ir prisitaikydama prie globalių iššūkių.

Narystė EBPO nėra automatiškai garantuojantis ekonomikos augimą, tačiau tai gali būti svarbus žingsnis Tailando siekiant tapti pažangia ekonomika ir stiprinti savo pozicijas tarptautinėje bendruomenėje. Todėl svarbu, kad visos suinteresuotosios šalys aktyviai dalyvautų šiame procese ir pasinaudotų galimybe tobulėti kartu su visu pasauliu.

Kodėl EBPO narystė yra svarbi?

EBPO, vienijanti 38 išsivysčiusias šalis, yra prestižinė organizacija, skatinanti ekonominę plėtrą ir pasaulinį bendradarbiavimą. Narystė EBPO ne tik suteikia valstybėms galimybę dalyvauti aukšto lygio diskusijose apie ekonomikos politiką, bet ir įsipareigoja vykdyti skaidrumo, demokratijos ir rinkos laisvės principus. Tailandui, siekiančiam stiprinti savo ekonomiką ir patraukti užsienio investicijas, narystė EBPO galėtų padėti pagerinti šalies įvaizdį ir patikimumą tarptautiniu mastu.

Kokie Tailando veiksmai?

Tailandas nustatė kelias pagrindines sritis, kuriose reikės įgyvendinti reformas, siekiant atitikti EBPO standartus. Tai apima teisinės sistemos patobulinimus, konkurencijos politikos stiprinimą, ir efektyvesnę viešųjų išteklių panaudojimą. Be to, Tailandas planuoja investuoti į švietimą ir infrastruktūrą, kad būtų sukurtos palankesnės sąlygos verslui ir inovacijoms.
Nors narystės EBPO procesas atneša daug galimybių, jis taip pat kelia iššūkius. Tailandas susiduria su būtinybe balansuoti tarp nacionalinių interesų ir tarptautinių įsipareigojimų, o reformų įgyvendinimas gali sukelti politinį nestabilumą. Nepaisant to, vyriausybė pabrėžia, kad ilgalaikė nauda, kurią suteiks narystė EBPO, yra verta laikinų sunkumų.
Tailandas žengia į priekį su tikslu integruotis į pasaulio ekonomikos lyderių gretas. Narystė EBPO ne tik padės šaliai stiprinti ekonominį stabilumą, bet ir skatins demokratines vertybes ir teisinę valstybę. Tailandas tikisi, kad šis žingsnis padės užtikrinti šalies augimą ir gerovę ateinančiais dešimtmečiais.

Pagal thephuketnews.com
Foto Miltiadis Fragkidis