SOSTINĖJE KOREGUOJAMAS ATLIEKŲ TVARKYMAS

Vilniaus naujienos

Kaip skelbia Vilniaus miesto savivaldybė, planuojamos keisti atliekų tvarkymo taisyklės. Planuojama dažniau atliekas paimti iš namų ir savivaldybė padės tvarkyti žaliąsias atliekas. Vilniaus miesto savivaldybės taryba patvirtino Atliekų tvarkymo taisyklių pakeitimus. Pagal naująją redakciją, individuali atliekų paėmimo iš gyventojų paslauga bus teikiama dažniau – nebe kartą per dvejus metus, kaip buvo iki šiol, o kasmet. Pakeitimas įsigalios nuo 2023 m. Be to, nustatyta paprastesnė ir patogesnė žaliųjų atliekų šalinimo tvarka gyventojams, tvarkantiems valstybinę žemę. Daugiabučių namų ir individualių namų gyventojai nuo 2023 m. sausio 1 d. turės teisę kartą per metus užsisakyti didelių gabaritų atliekų, buityje susidarančių tekstilės ir statybinių, taip pat pavojingųjų atliekų išvežimą, už kurį netaikomas joks papildomas mokestis. Paslauga galės pasinaudoti ir Vilniaus būstų savininkai, kurie yra rinkliavos už mišrių komunalinių atliekų tvarkymą mokėtojai, ir nuomininkai, gavę būsto savininko sutikimą.

Paslaugos teikimu rūpinasi Vilniaus atliekų sistemos administratoriaus – VASA specialistai, kurie, pagal nustatytą tvarką, vienu metu iš vieno objekto gali būti paimti 8 vnt. didelių gabaritų atliekų.

Bendras atliekų svoris turėtų neviršyti 200 kg. Užsisakyti didelių gabaritų atliekų paslaugą galima čia: https://bit.ly/3lc1187.

Siekiant gyventojams, savo iniciatyva prižiūrintiems ir tvarkantiems valstybinę žemę, užtikrinti galimybę žaliąsias atliekas pašalinti į specialias surinkimo priemones ir rinktis kitus būdus šių atliekų sutvarkymui, miesto Taryba papildė Atliekų tvarkymo taisykles nauju reguliavimu.

Nuo šiol gyventojų, kurie savo iniciatyva prižiūri ir tvarko valstybinę žemę, bus prašoma žaliąsias atliekas surinkti ir ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas jas pristatyti į žaliųjų atliekų surinkimo aikšteles arba patalpinti į specialius maišus, skirtus šių atliekų tvarkymui. Jų įrengimo vieta, kiekis ir talpa turės būti derinami su seniūnija, kurios teritorijoje bus surenkamos žaliosios atliekos.

Gyventojai, kurie naudojasi seniūnijos suteiktomis žaliųjų atliekų surinkimui skirtomis priemonėmis, bus prašomi informuoti seniūniją apie poreikį tokias atliekas išvežti, taip užtikrinant savalaikį žaliųjų atliekų transportavimą į šių atliekų tolimesnio tvarkymo vietas.

Parašykite komentarą