Šiandien Vilniuje bėgimas „Gyvybės ir mirties keliu“, galimi eismo sutrikimai.

Vilniaus naujienos

Kaip ir kiekvienais metais, šiandien, Vilniuje rengiamas tradicinis tarptautinis pagarbos bėgimas „Gyvybės ir mirties keliu“, skirtas pagerbti 1991 metais žuvusiuosius už Lietuvos laisvę.

Startas prie Antakalnio kapinių, finišas – prie Vilniaus televizijos bokšto.

6000 dalyvių, sėkmingai įveikusių numatytą nuotolį, bus įteiktas atminimo medalis.

Tarptautinis pagarbos bėgimas „Gyvybės ir mirties keliu“ pradėtas organizuoti 1992 metais. Įveikdami simbolinę devynių kilometrų trasą nuo Vilniaus Antakalnio kapinių iki Televizijos bokšto, bėgimo dalyviai išreiškia pagarbą bei padėką Sausio 13-osios įvykių aukoms – žmonėms, žuvusiems 1991-ųjų sausio 13-osios naktį ir mirusiems nuo sužalojimų, patirtų sovietiniams kariniams daliniams šturmuojant Vilniaus televizijos bokštą bei Radijo ir televizijos komiteto pastatą.

Šiemet tai jau 31-asis bėgimas.