Seimas svarstys Mecenavimo įstatymo pataisas

Vilniaus naujienos

LR Seimas priėmė Kultūros ministerijos parengtą Mecenavimo įstatymo pataisų redakciją, kuria siekiama atverti platesnius kelius visuomenei ir verslui įsitraukti į mecenatystę. Šis žingsnis atveria naujas galimybes visuomenei aktyviau dalyvauti kultūros, meno, švietimo ir kitų sričių plėtroje, skatindamas gerųjų mecenatystės pavyzdžių sklaidą ir didindamas apdovanojamųjų mecenatų skaičių.

Pagal pataisas, įteisinama nauja mecenatų kategorija – bendruomenės mecenatai. Tai yra fiziniai ar juridiniai asmenys, kurių bendra paramos suma per metus pasiekia ne mažiau kaip 50 tūkst. eurų. Ši iniciatyva pripažįsta ir skatina didesnio masto įsitraukimą į visuomenės gyvenimą, suteikdama galimybę daugiau asmenų ir įmonių gauti pripažinimą už jų indėlį. Be to, pataisos numato, kad mecenuojamų projektų spektras bus išplėstas, įtraukiant ir pilietinės visuomenės stiprinimo sritis. Tai leidžia mecenatams prisidėti prie dar platesnės visuomenės raidos, valstybės gerovės ir pilietiškumo stiprinimo.

Įstatymas taip pat skatina didesnį apdovanojamųjų mecenatų skaičių bei pagerbimą, sujungiant įvairių kategorijų mecenatų pagerbimo renginius. Tai užtikrina, kad mecenatai būtų deramai įvertinti už jų indėlį į visuomenės gerovę ir kultūros plėtrą. Naujosios įstatymo pataisos taip pat suteikia Mecenavimo tarybai platesnes galias, leidžiančias jai aktyviau dalyvauti mecenavimo procesų analizėje, aktualijų nagrinėjime ir teisės aktų tobulinimo klausimų sprendime. Tai padeda užtikrinti, kad Lietuvos mecenatystės sistema būtų nuolat tobulinama ir atitiktų visuomenės bei mecenatų poreikius. Šis įstatymas atspindi Lietuvos valstybės siekį skatinti visuomenės ir verslo įsitraukimą į kultūros ir meno plėtrą, pabrėžiant mecenatystės svarbą bei naudą tiek visuomenei, tiek pačioms mecenatystėje dalyvaujančioms šalims. Lietuva žengia tvirtus žingsnius link atsakingos ir įtraukiančios mecenatystės kultūros, kurioje kiekvieno indėlis yra vertinamas ir pripažįstamas.

Parengta pagal lrkm.lrv.lt