ROMO KALANTOS METŲ FILMŲ CIKLO PROGRAMA: „ZIKARAS. LAISVĖS PAMINKLO KŪRĖJAS“

Vilniaus naujienos

Seimui paskelbus šiuos metus Romo Kalantos metais, Lietuvos kinematografininkų sąjunga rengia kino peržiūrų ciklą „Ilgas kelias į laisvę“, kuriame pristatomi filmai, gvildenantys laisvės, laisvo žmogaus, pasipriešinimo okupacijai ar tautos laisvės kovų temas. Dalis ciklo filmų bus rodoma ir Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje.

Gegužės 19 d. 18 val. „Zikaras. Laisvės paminklo kūrėjas“ (rež. Linas Mikuta, 2018 m.).

Zikaro gyvenimo kelias – tai galimybė mums, nūdienos Lietuvos žmonėms, naujai pažvelgti į savo santykį su valstybe, kurioje gyvename, pabandyti iš naujo suvokti ryšį su žeme, kurią vadiname savo Tėvyne. J. Zikaro gyvenimas galėtų tapti pavyzdžiu naujajai kartai, vis labiau pasimetančiai renkantis vertybes ir nebejaučiančiai pagrindo po kojomis.

Romas Kalanta lietuvių disidentas, pagarsėjęs savo susideginimu protestuojant prieš TSRS valdžią Lietuvoje. 1972 m. gegužės 14 d. Kauno miesto sode, prie Muzikinio teatro, protestuodamas prieš tarybinį režimą, apsipylė benzinu ir susidegino. Jo užrašų knygelėje liko įrašas: „Dėl mano mirties kalta tik santvarka“. Arčiau buvusieji dar bandė gesinti liepsnojantį jaunuolį, bet atskubėjusi greitoji medicinos pagalba į ligoninę nuvežė jį jau be sąmonės. Po keturiolikos valandų, gegužės 15 d. 4 val ryto, vaikinas mirė.

Palaidotas Romainių kapinėse.

Parašykite komentarą