,,REGITRA“ YPATINGĄ DĖMESĮ SKIRIA KORUPCIJOS PREVENCIJAI

Lietuvos naujienos

„Regitra“ kiekvienais metais fiksuoja bandymus sukčiauti per egzaminus, todėl įmonė nuolat diegia modernesnes priemones bei skiria didelį dėmesį korupcijos prevencijai, kad bet kokie bandymai neteisėtu būdu įgyti vairuotojo pažymėjimą baigtųsi nesėkme. Jau dešimtmetį praktikos egzaminai yra filmuojami, egzaminuotojai parenkami atsitiktinumo principu, o pastaruoju metu dar labiau stiprinama ir teorijos egzaminų priežiūra.

„Regitros“ vadovo teigimu, vairuotojo pažymėjimo įgijimo procesas – tai yra jautri ir labai svarbi sritis, kadangi nuo asmens turimų įgūdžių priklauso ir visų kitų eismo dalyvių saugumas, todėl  jokie bandymai apeiti sistemą yra netoleruotini. Įmonė savo kasdienėje veikloje taiko eilę prevencijos priemonių ir ties tuo nesustojama. Dar 2012 m. „Regitra“ savo egzaminavimo centruose įdiegė egzaminų stebėjimo sistemą. Taigi, nuo to laiko visi egzaminai yra filmuojami kartu padarant ne tik jų vaizdo, bet ir garso įrašą. Štai populiariausios B kategorijos automobiliuose įrengta po 3-4 vaizdo kameras, kurios fiksuoja kelio ruožą automobilio važiavimo kryptimi bei ruožą už automobilio, taip pat vaizdą transporto priemonės viduje, kad būtų galima matyti egzaminuotojo ir egzaminuojamojo veiksmus.

B kategorijos egzaminuose automatinės priemonės egzaminuotojus parenka atsitiktinumo principu, tad klientas iš anksto nežino, pas kurį darbuotoją pateks. Dėl šios priežasties darbas egzaminavimo centruose organizuojamas taip, jog ten dirbtų bent keli egzaminuotojai. Toks pat principas taikomas ir parenkant konkretų automobilį, su kuriuo bus laikomas egzaminas. Įmonėje yra patvirtintas Motorinės transporto priemonės valdymo įgūdžių ir gebėjimų vertinimo kriterijų bei metodų aprašas, kurio tikslas – aiškiai nustatyti, kokiais principais vadovaujantis turi būti vertinami būsimo vairuotojo įgūdžiai, apibrėžti klaidų tipus bei kt. Tad visi egzaminuotojai privalo vertinti remdamiesi vienodais kriterijais.

Taip pat nuo 2017 m. vairavimo egzamino vertinimo protokolai pildomi ne raštu, bet elektroniniu būdu planšetėse. Jose egzaminuotojai klaidas žymi realiuoju laiku ir jos vėliau negali būti koreguojamos. Atlikus egzamino vertinimą, rezultatai iš karto perduodami informacinėms sistemoms nuotoliniu būdu. Taip užfiksuojama visa informacija ir vėliau yra galimybė analizuoti egzaminuotojo priimtus sprendimus, pavyzdžiui, peržiūrint vaizdo įrašus ar nagrinėjant apeliacijas. Egzaminų automobiliuose įdiegta sistema leidžia fiksuoti bei patikrinti ir tai, ar egzaminuotojas naudojosi stabdžio ar greičio pedalais. Kaip žinia, automobiliuose egzaminuotojams yra įrengtos papildomos valdymo paminos, kad iškilus galimai pavojingai situacijai darbuotojas galėtų įsikišti ir išvengti eismo įvykio.

Kasmet yra atliekamas ir kiekvieno įmonėje dirbančio egzaminuotojo vertinimas, kurio metu analizuojama, ar buvo pažymėtos visos egzaminuojamojo padarytos klaidos.

Svarbu pastebėti ir tai, jog remiantis Viešųjų ir privačių interesų deklaravimo tvarka, egzaminuotojai turi deklaruoti privačius interesus ir yra įpareigoti nusišalinti nuo artimųjų bei kitų asmenų, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas, egzaminavimo. Teorijos egzaminų klasės taip pat filmuojamos. Pirmiausia atliekamas bendras visos klasės vaizdo ir garso įrašas. Tokiu būdu sudaroma ir galimybė veiklos kontrolę atliekantiems darbuotojams nuotoliniu būdu tiesiogiai stebėti situaciją teorijos egzaminų klasėse. Taip pat, siekiant užtikrinti didesnę sukčiavimų prevenciją, visoje Lietuvoje palaipsniui pagal olandų modelį diegiamos naujo standarto klasės. Laikantiems teorijos egzaminą negalima su savimi turėti bei ant stalo laikyti asmeninių daiktų, dėvėti striukės ar kepurės, naudotis literatūra, akiniais (jei jie nėra skirti tik regėjimo korekcijai), fotoaparatais, mobiliojo ryšio priemonėmis ir kt. Asmeninių daiktų saugojimui yra įrengtos specialios spintelės su užraktais šalia klasės. Na, o pasinaudojus nors viena neleistina priemone, egzaminas įvertinamas neigiamai ir pakartotinai jį leidžiama laikyti tik po metų.

„Regitra“ deda ne tik savarankiškas pastangas, bet ir kviečia visuomenę prisidėti prie nepakantumo bet kokioms sukčiavimo apraiškoms. Šiam tikslui įmonė yra įdiegusi ne vieną pranešimų kanalą.

Pranešti apie pastebėtus ar įtariamus sukčiavimo atvejus galima anoniminiu pasitikėjimo telefonu +370 5 215 2511, el. paštu pranesk@regitra.lt arba užpildžius specialią elektroninę formą interneto svetainėje.

Parašykite komentarą