Pilietybės atėmimas numatomas platesniam asmenų ratui

Lietuvos naujienos

Atsižvelgus į geopolitinę situaciją ir kylančias naujas grėsmes nacionaliniam saugumui, Vidaus reikalų ministerija parengė ir pateikė derinti suinteresuotoms institucijoms Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo pakeitimo projektą. Šios įstatymo pataisos numato apriboti galimybes grėsmę nacionaliniam saugumui keliantiems asmenims įgyti ar atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę, taip pat išplėsti pilietybės netekimo pagrindus.

Įstatymo pakeitimais siūloma atimti Lietuvos Respublikos pilietybę iš asmenų, kurie turi dvigubą pilietybę, tačiau kelia grėsmę Lietuvos valstybės saugumui, viešai palaiko užsienio valstybę, kuri kelia grėsmę Lietuvos ir kitų Europos Sąjungos valstybių bei jų sąjungininkų saugumo interesams, remia užsienio valstybės vykdomą tarptautinės teisės principus ir normas pažeidžiančią veiką ar šioje veikoje dalyvauja. Tokiais atvejais pilietybę siūloma atimti nepriklausomai nuo to, kokiu pagrindu ji buvo įgyta.

Šiuo metu LR pilietybės netekimas tokiu pagrindu numatytas tik tuo atveju, jei asmuo pilietybę įgijo išimties tvarka, t. y., jei pilietybę suteikė Lietuvos Respublikos Prezidentas už ypatingus nuopelnus Lietuvos Respublikai.

Siekiant iš anksto užkirsti kelią galimoms grėsmėms nacionalinio saugumo interesams, taip pat siūloma nustatyti, kad asmeniui, kuris kelia grėsmę valstybės saugumui ar viešajai tvarkai arba asmeniui, kuris viešai reiškia palaikymą užsienio valstybei, keliančiai grėsmę Lietuvos Respublikos ir (ar) kitų Europos Sąjungos valstybių narių, ir (ar) jų sąjungininkų saugumo interesams, remia užsienio valstybės vykdomą tarptautinės teisės principus ir normas pažeidžiančią veiką ar šioje veikoje dalyvauja, Lietuvos Respublikos pilietybė nesuteikiama, neatkuriama, neišsaugoma ir negrąžinama.

Parengta pagal Mindaugą Bajorūną/LR VRM