PASKUTINĖ DIENA TEIKTI KANDIDATŪRAS METŲ MOKYTOJO PREMIJAI GAUTI

Vilniaus naujienos

Geras pedagogas sudaro erdvę tobulėti ten, kur tu esi gabus. Per daug nereikalaudamas dalykų, kuriuose tu esi silpnas. Mokytojas turi tikėti mokinio sugebėjimais ir galimybėmis ateityje. Mokytojas turi padėti bendrauti, dirbti. Mokytojas turi atiduoti dalį savęs. Didelę įtaką mokiniui daro mokytojo autoritetas ir elgesys.

Vilniaus miesto savivladybė kviečia nominuoti, pildant nustatytos formos rekomendaciją bei pateikiant kandidato sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo iki gegužės 10 d. (imtinai). Dokumentai teikiami nominuojamo mokytojo mokyklos vadovui.

Metų mokytojas gaus atminimo ženklą ir 5 tūkst. eurų premiją. Įvertinkite ir pagerbkite mokytojus už reikšmingiausius pastarųjų 5 metų nuopelnus profesinėje veikloje, mokinių pasiekimus ir pažangą, darbus švietimo srityje, visuomenės demokratinės kultūros, bendražmogiškųjų ir pilietinių vertybių ugdymą. Premija skiriama mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams už reikšmingiausius pastarųjų 5 metų nuopelnus profesinėje veikloje. Į Metų mokytojo premiją, pretenduojančio mokytojo veikla turi pasižymėti šiomis savybėmis: pilietiškumo, tautinio sąmoningumo, bendražmogiškų vertybių diegimu, ugdomosios veiklos meistriškumu, inovatyviais metodiniais darbais, aktyvia ir kūrybiška veikla mokyklos bendruomenėje, reikšmingu dalyvavimu profesinėje, visuomeninėje, kultūrinėje veikloje ir kt.

Kandidatūras premijai gali siūlyti mokyklų vadovai, savivaldybės, kiti mokyklų savininkai, mokytojai, mokiniai, tėvai ir jiems atstovaujančios organizacijos, vietos bendruomenė, socialiniai partneriai, švietimo, mokslo ir sporto ministras.

Metų mokytojo premijos tikslas – įvertinti mokytojų profesinės veiklos rezultatus ir skatinti juos kūrybinei iniciatyvai. Premijos steigėjas – Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

Metų mokytojo premijos nuostatai.

Parašykite komentarą