Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos susitikimas Vilniuje

Vilniaus naujienos

Nuo balandžio 9 iki 12 dienų Lietuvos Respublikos Seimas taps svarbia diskusijų erdve, kurioje susitiks Lietuvos ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisija. Šiame susitikime bus svarstomi klausimai, aktualūs tiek Lietuvoje gyvenantiems, tiek išvykusiems jos piliečiams, aptariant svarbius nacionalinio identiteto, pilietiškumo ir kultūrinio paveldo išsaugojimo klausimus.
Vienas iš pagrindinių posėdžių darbotvarkės punktų bus paskutiniai pasirengimo darbai prieš svarbų Pilietybės išsaugojimo referendumą, kuris yra itin reikšmingas Lietuvos diasporai. Be to, bus kalbama apie Piliečių rengimo pilietiniam pasipriešinimui strategiją ir jos įgyvendinimo planus, o tai rodo, kad Lietuva rimtai žiūri į savo piliečių saugumo ir sąmoningumo ugdymą.
Aptariama bus ir pasaulyje skleidžiama dezinformacija, kuri yra vienas iš didžiausių iššūkių šiuolaikinei visuomenei, ypač akcentuojant informacinį karą ir jo poveikį viešajai nuomonei. Taip pat bus pristatyta Lietuvos ateities vizija „Lietuva 2050“, kuria siekiama nubrėžti ilgalaikes šalies plėtros gaires.

Strateginis planas „Globali Lietuva“

Svarbus diskusijų punktas – Lietuvos diasporos politikos strateginių gairių „Globali Lietuva“ 2022–2030 m. veiksmų plano įgyvendinimas. Šis planas yra esminis siekiant stiprinti ryšius tarp Lietuvos ir jos išsklaidytos bendruomenės visame pasaulyje, taip pat skatinti grįžimą ir investicijas į šalį.
Bus aptarti ir kultūriniai bei sportiniai renginiai, tokie kaip šimtmetį mininčios Lietuvos dainų šventės „Kad giria žaliuotų“ organizavimo klausimai, taip pat Pasaulio lietuvių ir Lietuvos tautinių bendrijų dienos „Sujunkime Lietuvą“ renginiai, M. K. Čiurlionio metų 2025 m. minėjimas ir XII Pasaulio lietuvių sporto žaidynės 2025 m.
Balandžio 10 d. numatomas forumas „Globalūs regionai“, kurio tikslas – stiprinti Lietuvos regionų bendradarbiavimą su pasaulio lietuvių bendruomenėmis. Vakare visuomenė kviečiama į dokumentinio filmo „Širdies piligrimai“ premjerą, skirtą Lietuvių chartos 75-osioms metinėms paminėti, atskleidžiantį lietuvių diasporos istoriją ir svarbą.
Ne mažiau svarbu bus ir komisijos narių vizitas Druskininkuose, kur jie susitiks su vietos bendruomenėmis ir aplankys svarbias istorines istorines vietas, pagerbdami Lietuvos partizanų atminimą. Visi šie renginiai ir diskusijos bus prieinami plačiajai visuomenei stebėjimui per internetą ir Seimo „YouTube“ paskyrą, užtikrinant skaidrumą ir įtraukumą. Balandžio 12 d. vyksianti spaudos konferencija leis visuomenei sužinoti apie svarbiausias diskusijas ir priimtus sprendimus.
Parengta pagal lrs.lt