Jurginės – Lietuviška pavasario žalumos šventė

Lietuvos naujienos

Jurginės, dar žinomos kaip Jorė ar Jūrė, yra išskirtinė Lietuvos pavasario šventė, kasmet minima balandžio 23 dieną. Tai šventė, turinti gilią tradiciją ir susijusi su žemdirbių bei arkliaganių bendruomenėmis.

Atsiradimo Istorija

Pasak Lietuvos kultūros tyrinėtojo Balio Buračo, Jurginės kilo iš senovės baltų šventės, vadinamos Pergubrio ar Pergrūdžio švente. Ši šventė vykdavo pavasario metu, kai ištirpdavo sniegas ir ištekėdavo upių ledai. Ankstyvieji pavasario požymiai buvo svarbūs ženklai pradėti laukų darbus. Dar iki šiol lietuvių tarme galima išgirsti posakius, atspindinčius šios šventės atgarsius, pavyzdžiui, „Šlapjurgis“ ar „Juratėli, Juratėli! Kada sulauksime žolelės?“.

Pagoniškoje Lietuvoje Jorė simbolizavo pavasario Perkūną, kuris atsakingas už gyvybės jėgų pažadinimą. Jorė globojo ne tik arklius, bet ir visus gyvulius, taip pat ir augmeniją, atverdama žemę pavasariniams darbams.

Jurginės krikščioniškoje Lietuvoje

Katalikų bažnyčia, atsižvelgdama į šias senovines tradicijas, šventę sutapatino su Šv. Jurgio diena, kuris yra laikomas gyvulių globėju. Tikėta, kad Šv. Jurgis gali valdyti net audrų debesis. Šventė pradėdavo su apeigomis, susijusiomis su gyvulių išvedimu į laukus, kurie būdavo glostomi žilvičio šakomis, siekiant užtikrinti jų sveikatą ir saugumą.

Duonos apeigos per Jurgines

Ypatingas dėmesys šioje šventėje skiriamas apeiginės duonos kepimui, kuris simbolizuoja žemės derlingumą ir bendruomenės dalyvavimą šventėje. Duonos kepimo paprotys senovėje buvo labai paplitęs visoje Lietuvoje. Per šventę duona ne tik kepdavo, bet ir aukodavo žemei, o tai leisdavo žemdirbiams geriau susikalbėti su žeme maitintoja.

Kiti Jurginių papročiai

Jurginės vis dar išlieka diena, kai susilaikoma nuo sunkesnių darbų su gyvuliais. Ši tradicija išlieka kaip pagarbos ženklas gyvybei ir gamtai. Šventėje taip pat matomas bendruomeniškumas, kai kaimynai lankosi vieni pas kitus, linkėdami sveikatos ir gausaus derliaus. Jurginių maistas yra simboliškas: valgoma žuvis ir duona, kurios laikomos šventomis maisto medžiagomis.

Taigi, Jurginės išlieka kaip svarbi metų šventė Lietuvoje, įkūnijanti pavasario atėjimą, žemės atsinaujinimą ir bendruomenės susitelkimą.

Parengta pagal vle.lt
Foto vle.lt