Jungtinių Tautų Asamblėjoje balsuojama dėl Palestinos savivaldos

Pasaulio naujienos

Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja penktadienį rengia balsavimą dėl svarbios rezoliucijos, kuri suteiktų Palestinos savivaldai papildomas „teises ir privilegijas“, taip pat paragintų Saugumo Tarybą persvarstyti jos narystės prašymą, siekiant tapti 194-ąja Jungtinių Tautų nare.

Šis žingsnis įvyksta po to, kai balandžio 18 dieną Jungtinės Valstijos panaudojo veto teisę prieš plačiai remiamą rezoliuciją, kuri būtų atvėrusi kelią Palestinos visateisei narystei Jungtinėse Tautose – tai ilgalaikis palestiniečių tikslas, prieš kurį nuolat priešinasi Izraelis.

JAV ambasadoriaus pavaduotojas Robertas Woodas pareiškė, kad prezidento Joe Bideno administracija nepritaria asamblėjos rezoliucijai. Jis pažymėjo, kad nors Jungtinės Tautos skatina taiką ir narystę turi rekomenduoti Saugumo Taryba, kai kurių Arabų šalių ir Palestinos pastangos yra bandymas apeiti šį procesą. „Nuo pat pradžių sakėme, kad geriausias būdas užtikrinti visateisę palestiniečių narystę Jungtinėse Tautose yra derybos su Izraeliu,“ – tvirtino R. Woodas.

Palestinos autonomija, kuri nuo 2012 metų yra JT stebėtoja, siekia gauti visateisės narystės statusą, kas leistų jai dalyvauti sprendimų priėmimo procesuose Jungtinėse Tautose ir turėti didesnį tarptautinį pripažinimą.

Rezoliucijos palaikymas Generalinėje Asamblėjoje gali reikšti svarbų tarptautinės bendruomenės žingsnį pripažįstant Palestinos teises, nors ir be keitimų Saugumo Tarybos pozicijoje, jos įgyvendinimas bus sudėtingas. Balsavimas bus atidžiai stebimas, o jo rezultatai gali turėti ilgalaikę įtaką Artimųjų Rytų stabilumui ir Palestinos savivaldos siekiams tarptautinėje arenosje.

Pagal bernardinai.lt
Foto Ahmed Abu Hameeda