Ir vėl degė Vilnius: koks poveikis aplinkai ir visuomenei?

Vilniaus naujienos

Vilniuje, Panerių gatvėje, įvyko gaisras UAB „Ruvis“ teritorijoje, kuris sukėlė didelį susirūpinimą dėl galimo poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai. Gaisras, prasidėjęs kovo 27 d. vakare, buvo užgesintas ankstyvą kovo 28 d. rytą. UAB „Ruvis“ yra įmonė, veikianti metalo laužo supirkimo, apdirbimo ir eksporto srityje, turinti leidimą laikyti ir tvarkyti tiek pavojingas, tiek nepavojingas atliekas.

Nelaimės vietoje dirbo Aplinkos apsaugos departamento specialistai, siekdami įvertinti situaciją ir imtis reikalingų veiksmų. Buvo iškviesta Aplinkos apsaugos agentūros laboratorija atlikti oro ir vandens mėginių tyrimus, kad būtų nustatytas galimas taršos mastas. Taip pat buvo atliekami oro taršos sklidimo modeliavimai, siekiant suprasti, kaip gaisras gali paveikti aplinką.

Vienas iš pirmųjų ir labiausiai nerimą keliančių radinių buvo oro taršos matavimai, parodę labai aukštas lakaus organinio junginio benzeno koncentracijas, svyruojančias nuo 68 iki 941 µg/m³, kai metinė ribinė vertė yra tik 5 µg/m³. Tai rodo, kad gaisro metu į aplinką pateko dideli teršalų kiekiai, keliantys pavojų tiek aplinkai, tiek žmonių sveikatai.

Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai taip pat uždarė nuotekų sistemoje esantį šulinį, siekdami užkirsti kelią gaisro gesinimo metu susidariusio vandens patekimui į miesto nuotekų sistemą. Tai svarbus veiksmas, siekiant išvengti platesnio taršos plitimo.

Po gaisro buvo atlikti keli oro kokybės tyrimai. Kovo 28 d. naktį Savanorių prospekte esančioje oro kokybės tyrimų stotyje fiksuotas kietųjų dalelių (KD10) koncentracijos sumažėjimas iki saugaus lygio, rodo, kad situacija greitai pagerėjo po gaisro gesinimo. Kitose Vilniaus miesto dalyse oro kokybės tyrimų stotyse teršalų koncentracija taip pat yra žema ar vidutinė.

Po gaisro užgesinimo Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai pradėjo neplaninį UAB „Ruvis“ patikrinimą, siekdami įvertinti įmonės laikytas atliekas ir nustatyti galimą poveikį aplinkai.

Ar bus šįkart nubausti kaltininkai?

Parengta pagal lrt.lt

Foto Christopher Burns