ESMINIAI KELIŲ EISMO TAISYKLIŲ PAKEITIMAI NUO 2022 M. BIRŽELIO 1 D.

Vilniaus naujienos

2022 m. birželio 1 d. įsigalios nauji Kelių eismo taisyklių (KET) pakeitimai, kuriais įtvirtinamas naujas eismo organizavimo būdas – dviračių gatvės su naujais jas žyminčiais kelio ženklais, sudaroma galimybė efektyviau organizuoti maršrutinio transporto eismą – išskiriamos A ir A+ eismo juostos, įteisinami atskiri šviesoforo signalai, skirti tik maršrutiniam transportui, ir kt. Dviračių gatvės eismo organizavimas

Siekiant sudaryti kuo saugesnes sąlygas dviračių eismui ir sprendžiant dviračių infrastruktūros trūkumo klausimą, tose vietose, kur negalima įrengti dviračių takų ar dviračių juostų, gali būti įrengiamos dviračių gatvės, žymimos nauju kelio ženklu „Dviračių gatvė“.

Dviračių gatvės gali būti įrengiamos ramaus, lėto eismo, pavyzdžiui, siaurose senamiesčių, kurortų, gatvėse. Jose vyks mišrus motorinių ir ne motorinių transporto priemonių eismas ir galios specialūs KET reikalavimai.

Dviračių gatvėje:

  •  draudžiama važiuoti didesniu kaip 30 km/h greičiu;
  •  lenkti transporto priemones išvažiuojant į priešpriešinę eismo juostą (apvažiuoti tos pačios krypties eismo juosta leidžiama);
  •  dviračių vairuotojams netaikomas reikalavimas važiuoti viena eile ir kuo arčiau eismo juostos dešiniojo krašto.

Maršrutiniam transportui skirti šviesoforai

KET pakeitimuose reglamentuoti atskiri, tik maršrutiniam transportui skirti šviesoforo signalai. Tokius šviesoforus galima įrengti sankryžose, kuriose:

  • įrengta raide „A“ pažymėta eismo juosta (pavyzdžiui, T formos sankryžose);

tikslinga leisti maršrutiniam transportui įvažiuoti į sankryžą anksčiau nei likusiam transporto srautui.

Nauji kelio ženklai

Maršrutiniam transportui skirtos eismo juostos 

Nuo 2022 m. birželio 1 d. KET išskirtos 2 tipų maršrutiniam transportui skirtos eismo juostos, žymimos:

  • raide A, kuriomis gali važiuoti tik maršrutinis transportas;

•   simboliu A+, kuriomis, be maršrutinio transporto, gali važiuoti dviračiai, mopedai ir lengvieji keturračiai, automobiliai, pažymėti skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ arba neįgalių asmenų automobilių statymo kortele (kuriuose važiuoja neįgalieji į (iš) švietimo įstaigą (-os) ar į (iš) neįgaliųjų dienos užimtumo centrą (-o) (jeigu važiavimo maršrutas suderintas su kelio savininku) ir kitos transporto priemonės, kurioms suteikta tokia teisė: motociklai, lengvieji taksi automobiliai, taip pat automobiliai, kuriuose važiuoja 4 ir daugiau eismo dalyvių, elektromobiliai, jeigu eismo juosta pažymėta atitinkamais užrašais / simboliais.