Dėmesio! Elektroniniam parašui bus reikalingos naujo pavyzdžio asmens tapatybės kortelės

Lietuvos naujienos

Asmens dokumentų išrašymo centras (ADIC) prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos praneša, kad nuo 2024 m. liepos 23 d. kvalifikuotam elektroniniam parašui sukurti bus reikalingos naujo pavyzdžio asmens tapatybės kortelės.

Europos Sąjungoje sugriežtinus elektroninio parašo kūrimo įtaisams keliamus saugumo reikalavimus bei siekiant užtikrinti, kad asmens tapatybės kortelės atitiktų aukščiausius saugumo standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014, senesnės nei iki 2024 m. sausio 1 d. išduotos asmens tapatybės kortelės nebegalės būti naudojamos kvalifikuoto elektroninio parašo kūrimui.

„ADIC dėjo visas pastangas, kad iki 2024 m. sausio 1 d. išduotas asmens tapatybės korteles būtų galima naudoti kaip kvalifikuoto elektroninio parašo kūrimo įtaisus ir po liepos 22 d. Tačiau keičiantis elektroninio parašo kūrimo įtaisų saugumo reikalavimams ir sertifikavimo politikai, Lietuvoje ir kitose ES šalyse naudojamam elektroniniam parašui bus užtikrinami aukščiausi saugumo standartai“, – sakė ADIC direktorius Nerijus Rudaitis.

Gyventojai, turintys iki 2024 m. sausio 1 d. išduotas asmens tapatybės korteles, aktyviai besinaudojantys jomis ir ketinantys toliau naudotis kvalifikuoto elektroninio parašo kūrimui, turi iki 2024 m. liepos 22 d. pasikeisti jas į naujo pavyzdžio asmens tapatybės korteles. Šiose naujose kortelėse bus integruoti nauji elektroninio parašo kūrimo įtaisai, kurių patvirtintas tinkamumo laikotarpis kvalifikuotam elektroniniam parašui yra iki 2028 m. spalio 27 d.

Šis pokytis yra būtinas siekiant užtikrinti aukščiausius saugumo standartus ir patikimumą visoje Europos Sąjungoje. ADIC ragina gyventojus neatidėlioti ir laiku pasirūpinti naujo pavyzdžio asmens tapatybės kortelėmis, kad būtų išvengta nesklandumų ateityje naudojant kvalifikuotą elektroninį parašą.

Parengta pagal Migracijos departamentą, Asmens dokumentų išrašymo centro informaciją