Ar įmanoma apginti savo teises prieš valstybę?

Naudinga

Lietuvoje, kaip ir daugelyje demokratinių šalių, teisinė sistema ir žmogaus teisių gynimas yra pagrindiniai demokratijos ramsčiai. Vis dėlto, gyventojų nuomonė rodo, kad realybėje apginti savo, kaip paprasto žmogaus, teises prieš valstybę yra itin sudėtinga. Tai patvirtina ir neseniai atliktas „Spinter tyrimai“ visuomenės nuomonės tyrimas, kurio duomenys atskleidžia tam tikrus iššūkius ir susirūpinimą dėl žmogaus teisių būklės šalyje.

Pagrindiniai iššūkiai

  1. Teisė į privataus gyvenimo neliečiamumą – 39% apklaustųjų teigia, kad ši teisė yra labiausiai pažeidžiama. Tai rodo, kad piliečiai jaučia didelį valstybės kišimąsi į jų privačią erdvę, kas gali apimti neproporcingą duomenų rinkimą ir stebėjimą.
  2. Teisė į teisingą teismą – 33% respondentų mano, kad ši teisė Lietuvoje nėra pakankamai gerbiama. Tai susiję su teismų nepriklausomumu, ilgais procesais ir sudėtinga teisinio atstovavimo prieinamumu.
  3. Teisė į žodžio laisvę – nors žodžio laisvė dažnai laikoma pagrindine demokratijos vertybe, trečdalis respondentų įžvelgia šios teisės pažeidimus, kas gali signalizuoti apie cenzūros atvejus ar spaudimą žiniasklaidai.

Gyventojų vertinimai ir lūkesčiai

Tyrimo duomenimis, nors 74% gyventojų teigia, kad žmogaus teisės šalyje užtikrinamos, vis dar yra didelė dalis (26%), kurie mano priešingai. Ši nuomonė rodo, kad žmogaus teisių gynimo mechanizmai Lietuvoje galbūt nėra pakankamai veiksmingi ar prieinami. Pavyzdžiui, galimybė apginti savo teises prieš valstybę vertinama vos 2.92 balo iš 5, kas rodo žemą pasitikėjimo teisinės sistemos efektyvumu lygį.

Be to, respondentai akcentuoja, kad asmenims, kurių bylos nutrauktos, būtina kompensuoti patirtas išlaidas. Tai rodo piliečių lūkesčius, kad valstybė ne tik laikytųsi teisingumo principų, bet ir atlygintų nukentėjusiems asmenims.

Teisinės sistemos ir advokatūros vaidmuo

Gyventojai teigiamai vertina advokatus kaip pagrindinius žmogaus teisių gynėjus, kurių reikšmė šioje srityje išaugo nuo 40% iki 44%. Tačiau pasitikėjimas teisėjais yra itin žemas ir dar sumažėjo, kas rodo būtinybę stiprinti teisėsaugos institucijų nepriklausomumą ir skaidrumą
Nors Lietuvoje yra siekiama užtikrinti žmogaus teises, gyventojų apklausa atskleidžia, kad daug kas dar turi būti padaryta, ypač stiprinant teisinės sistemos efektyvumą ir prieinamumą. Tai apima ne tik teisinius procesus, bet ir piliečių švietimą apie jų teises ir galimybes jas ginti. Demokratinėje valstybėje būtina, kad kiekvienas asmuo jaustųsi saugus ir žinotų, kad jo teisės yra ginamos ir gerbiamos.

Parengta pagal advokatura.lt
Foto Tingey Injury Law Firm