Antrą kartą nepavykęs referendumas

Lietuvos naujienos

2024 m. gegužės 12 d. Lietuvoje vyko referendumas. Nepaisant to, kad šis referendumas buvo laukiamas kaip svarbus įvykis, jis galiausiai buvo paskelbtas nepavykusiu dėl nepritarimo arba nepakankamo balsų skaičiaus.

Paskutiniais Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) duomenimis, neseniai Lietuvoje įvykęs referendumas sulaukė 1 mln. 396 tūkst. 828 rinkėjų dalyvavimo, kas sudaro 59 proc. visų balso teisę turinčių piliečių. Toks aktyvumas leidžia laikyti referendumą įvykusiu pagal rinkimų įstatymo reikalavimus.

Vis dėlto, referendumas buvo pripažintas nepavykusiu, nes siūloma Konstitucijos 12 straipsnio pataisa negavo reikiamo pritarimo. Nors už šią pataisą balsavo 73,9 proc. referendume dalyvavusių rinkėjų, tai nebuvo pakankama dalis visų balso teisę turinčių piliečių. Pagal Konstituciją, pirmajame skirsnyje „Lietuvos valstybė“, kur įtraukti labiausiai svarbūs straipsniai, pakeitimai reikalauja ne tik paprastos daugumos tarp balsavusiųjų, bet ir pusės visų rinkimų teisę turinčių piliečių pritarimo.

Taigi, kad referendumas būtų laikomas pavykusiu ir norimas Konstitucijos pakeitimas įsigaliotų, būtina, kad už jį būtų balsavę daugiau nei pusė visų rinkimo teisę turinčių Lietuvos piliečių. Deja, šiame referendume tokio pritarimo nepavyko pasiekti.

Parengta pagal lrt.lt