Vilniaus visuomeniniai rinkimų komitetai kaltina LRT pažeidus Konstituciją ir ketina kreiptis į teismą

Miesto naujienos/Naujienos/Nuomonės

Šešių savivaldos rinkimuose Vilniuje dalyvaujančių visuomeninių komitetų atstovai tvirtina, kad nacionalinis transliuotojas (LRT) juos ignoruoja nesuteikdamas lygių galimybių pasisakyti, taip pat esą ribojamas kai kurių visuomenės grupių prieinamumas prie rinkimų informacijos.
Visuomeninio rinkimų komiteto „Junkis“ narys, kandidatas į Vilniaus merus doc. dr. Andrius Stasiukynas sako, kad LRT nufilmuoti kandidatų agitaciniai pasisakymai visuomenei prieinami tik internete ir jų negali matyti internetu nesinaudojantys asmenys. „LRT televizija skyrė laiką nufilmuoti visų partijų bei visuomeninių komitetų atstovų – kandidatų agitacinius pasisakymus, tačiau jie bus prieinami tik specialiame portalo puslapyje, tiktai internete. Vaidinasi, kad asmenys, kurie dėl neįgalumo, ar amžiaus, ar techninių galimybių nesinaudoja internetu neturi galimybės šios informacijos apskritai gauti“, – sakė A. Stasiukynas. Pasak jo, nacionalinis transliuotojas taip pat ribojo dalies kandidatų į didžiųjų miestų merus teisę pasisakyti „LRT forumo“ laidose ir pažeidė Konstitucijoje įtvirtintus skaidrumo ir nediskriminavimo principus.

„Dėl kandidatų gausos „Forumas“ negalėjo pakviesti visų kandidatų ir padarė apklausą internetu, pagal kurią atrinko kandidatus, kurie, tikėtina, nugalės rinkimuose ir juos pakvietė dalyvauti. Ko verta jau vien ta žinia, kad yra atrinktieji, kurie, tikėtina, nugalės rinkimuose, ir visi kiti, kurių neverta kviesti. Kelia abejonių ir apklausos metodas, nes nėra aišku, ar turėjo galimybę apklausose dalyvauti gyventojai, kurie nesinaudoja internetu. Primename, kad konstitucinis lygiateisiškumo principas užkerta kelią diskriminavimui ir privilegijų teikimui. Šis principas rinkimuose reiškia kandidatų teisę būti traktuojamiems vienodai su kitais kandidatais, neišskiriant jokių privilegijų“, – sakė A. Stasiukynas.

Visuomeninio rinkimų komiteto „Judėk, Vilniau“ atstovė Inga Laurušonė pabrėžia, kad LRT savo veiksmais tiesiog užkirto kelią mažiau žinomiems kandidatams prisistatyti rinkėjams. „Politinės partijos turi didesnį finansavimą, jų atstovai yra visuomenei atpažįstami iš anksčiau, iš ankstesnių veiklų, jie turi didesnę galimybę sklaidai negu mes, visuomenininkai, kurie ne visi esame pažįstami plačiajai visuomenei“, – sakė I. Laurušonė.

LRT aiškina, kad pakviesti visus kandidatus į didžiųjų miestų merus buvo techniškai neįmanoma. „LRT televizija rengia trejus – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos – kandidatų į merus debatus. Dalyvauti juose kviečiami didžiausią palaikymą turintys kandidatai. Tai yra vienintelis būdas tokius debatus organizuoti apskritai, kadangi kai kuriuose miestuose balotiruojasi itin daug kandidatų. Pavyzdžiui, Vilniuje yra 17 kandidatų į merus – su tiek kandidatų kokybiški TV debatai vykti negali. LRT turėjo dvi išeitis – nerengti merų debatų iš viso arba atlikti sociologinį tyrimą ir vadovaujantis juo pakviesti didžiausią palaikymą turinčius kandidatus“, – aiškinama LRT rašte. Visuomeninio rinkimų komiteto „Vilniečių „Lokys“ kandidatas į merus Raimund Klonovski tvirtina, kad į televizijos debatus pakviesti kandidatai buvo atrinkti galimai neskaidriai, nes sociologinė apklausa nebuvo atlikta. „Nacionalinio transliuotojo pareiga yra užtikrinti technines galimybes. Kitas dalykas, kiekvienas žmogus, bent kiek išmanantis apie statistiką, jums pasakys, kad tokia imtis, kai buvo atlikta 700 respondentų apklausa visoje Lietuvoje ir ji buvo atlikta internetu, yra visiškai nereprezentatyvi ir tai nėra sociologinė apklausa, tai nėra sociologinis tyrimas. Tai yra tiesiog internetinė anketa, kurią galėjo vienas žmogus užprogramuoti“, – sakė R. Klonovski. Visuomeninio rinkimų komiteto „Gedimino miestas“ atstovė, prieš 10 metų į /Lietuvą iš /Etiopijos atvykusi pabėgėlė Eskedar Maštavičienė sakė esanti nusivylusi nedemokratinėmis apraiškomis Lietuvoje: „Mano klausimas kaip žmogaus – politinio pabėgėlio toks: kur yra ta žodžio laisvė, kur yra sąžininga žiniasklaida? Mes, visuomeninio judėjimo atstovai, neturime politinės ideologijos, tiesiog norime prisidėti prie kasdienio gyvenimo pagerinimo šiame mieste. Ir mes esame ignoruojami, mums net nesuteikiama galimybė pristatyti savo idėjas.„ Raštišką kreipimąsi į LRT pasirašę šeši visuomeniniai komitetai reikalauja paaiškinti, kaip bus užtikrintas visų gyventojų informavimas apie rinkimus ir visų rinkimuose dalyvaujančių kandidatų lygios teisės prisistatyti rinkėjams. Kreipimą į LRT pasirašė visuomeniniai rinkimų komitetai „Junkis“, „Judėk, Vilniau“, „Gedimino miestas“, „Vilniečių „Lokys“, „Vilnius gali“ ir „Bendruomeniškas Vilnius“. Komitetų atstovai taip pat neatmeta galimybės savo teises ginti teisme.

Parašykite komentarą

Jūsų el. pašto adresas nebus publikuojamas viešai.

*