Pilietybės išsaugojimo referendumas: 5 argumentai UŽ ir 5 argumentai PRIEŠ

Lietuvos naujienos/Naujienos

2019 m. gegužės 12 d. įvyks privalomasis referendumas dėl Lietuvos Respublikos pilietybės išsaugojimo. Ar sutinkate, kad Lietuvos piliečiams, kurie įgyja kitos europinės ar transatlantinės integracijos kriterijus atitinkančios valstybės (valstybės priklausančios NATO, ES ar EBPO) pilietybę, būtų leista išsaugoti ir Lietuvos Respublikos pilietybę?

Argumentai „UŽ“

1. Gyvenantis europinės ir transatlantinės integracijos kriterijus atitinkančioje šalyje asmuo galės išsaugoti Lietuvos pilietybę ir tokiu būdu išsaugoti tiek teisinį, tiek emocinį ryšį su Lietuvos valstybe. 2. Įgijęs kitos šalies pilietybę ir tuo pat metu Lietuvos pilietybę išsaugojęs asmuo išsaugos balsavimo teisę rinkimų metu. Tačiau asmuo, turintis kitos šalies pilietybę, Lietuvos prezidentu ir Seimo nariu renkamas būti negali. 3. Tarp šalių, kurių pilietybę galima įgyti greta Lietuvos pilietybės yra tik tos valstybės, kurios nekelia grėsmės Lietuvai. Tai yra ES šalys, NATO bloko šalys, EBPO priklausančios valstybės. Tokios šalys kaip Rusija, Baltarusija, Kinija ir kitos, galinčios kelti grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui, į pilietybės išsaugojimo lauką nepatenka. 4. Išsaugojusiam Lietuvos pilietybę asmeniui papildomos sveikatos draudimo lengvatos nebus taikomos. Asmuo mokės sveikos draudimo įmokas ir įgys teisę į kompensuojamą sveikatos priežiūrą toje šalyje, kurioje jis gyvena ir moka kitus mokesčius. 5. Socialinės išmokos ar pašalpos Lietuvos ir kitos šalies pilietybę turinčiam asmeniui bus mokamos taip pat toje valstybėje, kurioje jis yra deklaravęs savo gyvenamąją vietą, kaip ir mokami mokesčiai bus toje valstybėje, kurioje asmuo dirba.

Argumentai „PRIEŠ“

1. Referendumo biuletenyje nurodoma, kad Lietuvos pilietybę bus galima išsaugoti tik įgyjant europinės ar transatlantinės integracijos kriterijus atitinkančios valstybės pilietybę. Tačiau tikslus valstybių sąrašas nėra pateikiamas. Kurios valstybės atitinka ar vėliau atitiks minėtus kriterijus, spręs Seimas. 2. Lietuvos pilietybę išsaugoję asmenys turės atlikti karo prievolę Lietuvoje, nebent pilietis tarnybą būtų atlikęs kitoje NATO ar ES valstybėje. Tokiu atveju karo prievolės tarnyba Lietuvoje jam būtų įskaitoma. Tačiau karo grėsmės atveju dvi pilietybes turinčiam asmeniui kiltų dilema, kurią valstybę jis turėtų ginti. 3. Kadangi Lietuvos pilietybė įgyjama gimstant, trūksta informacijos, iki kurios kartos kitos šalies pilietybę turintys asmenys galės išsaugoti Lietuvos pilietybę ir su ja siejamas teises bei pareigas. 4. Turėdamas dviejų skirtingų valstybių pilietybes asmuo gali rinktis, kurios valstybės teisine sistema vadovautis, jeigu tų šalių įstatymai kardinaliai kažkurioje srityje skiriasi, pavyzdžiui, vienos lyties asmenų santuokos klausimu. Vėliau šie skirtumai gali tapti rimta teisine problema dvi pilietybes turinčiam asmeniui. 5. Tam tikrų valstybių, kurių pilietybę galima įgyti išsaugant Lietuvos pilietybę sąrašas gali būti pripažintas diskriminaciniu Europos žmogaus teisių teisme. Tokiu atveju būtų atveriama galimybė ir kitose valstybėse gyvenantiems Lietuvos piliečiams naudotis Lietuvos pilietybės išsaugojimo teise.

Parašykite komentarą